Här kan du välja att se aktuella störningar för bredband, bredbandstelefoni samt Digital-TV. På störningskartan för bredband och bredbandstelefoni visas en sammanslagning av utbredningen för LAN och DSL. LAN är bredband via bredbandsuttaget och är ofta placerade i fastigheter som ett eget nätverk och DSL är anslutning till bredband via telefonjacket, som kopplas in över ett telestationsområde. Störningskartan för Digital-TV visar den sammanlagda utbredningen av telestationer och LAN-fastigheter där Digital-TV är utbyggt.

Rött, Orange eller Grönt i kartan
Vid inzoomat läge (län eller mindre) presenteras driftstörningar i form av ett rutnät där störningarna kan ha röd eller orange färg beroende på hur störningen påverkar kvalitén på bredbandsuppkopplingen. Röd färg innebär begränsad eller ingen kapacitet. Orange färg innebär reducerad kapacitet vilket betyder att uppkopplingen kan brytas eller att det kan vara problem att koppla upp. Grön färg innebär att det normalt finns tillräcklig kapacitet i det valda området. För att grön färg skall visas måste rutan "Nuvarande täckning" vara ikryssad.

Aktuella störningar i lista
I en lista under kartan presenteras de län som har någon driftstörning. Genom att klicka på den blå cirkeln under "Visa" markeras mitten av länet där störning finns. Klicka på länsnamnet för att zooma till aktuella störningar i länet. I en lista under kartan presenteras aktuella driftstörningar för det valda länet. Genom att klicka på den blå cirkeln under "Visa" markeras det området där den aktuella störningen finns. Du kan också zooma direkt till den aktuella störningen genom att klicka på länken med det aktuella ärendenumret. I fältet "Beskrivning" återges en kort beskrivning av den aktuella driftstörningen och i fältet "Inträffat" respektive "Beräknad klartid" anges tidpunkt för när störningen inträffat samt när den beräknas vara åtgärdad. Observera att "Beräknad klartid" är en preliminär tidsuppskattning baserad på bästa tillgängliga information.

Panorera nordväst
Täckning publicerad  Panorera nord
Panorera nordost
Panorera väst Panorera ost
Panorera sydväst
Applikation: CellVision AS Panorera syd
Panorera sydost
Ingen kapacitet
Begränsad kapacitet
Tjänsten fungerar normalt
Klicka för att förflytta dig i kartan
Nuvarande täckningVälj län: Välj kommun: Sök på